Team Leader 領隊

 

Manager 總教練

李政勳 LEE, JEONG HOON 

Coach 教練

金星容 KIM, SUNG YONG 

Coach 教練

崔宰榮 CHOI, JAE YUNG 

 

背號

No.

姓名

NAME

守位

POS

生日

D.O.B

身高

H

體重

W

T

B

所屬學校

18

宋周殷

SONG, JU EUN 

KOR01.jpg

P

1994.03.25

184

81

R

R

     

21

金聖民 

KIM, SEONG MIN 

KOR02.jpg

P

1994.04.26

180

85

L

L

 

13

PARK, JAE GEUN 

KOR03.jpg

P

1994.05.09

178

65

R

R

 

27

尹炯培

YOON, HYOUNG BAE 

KOR04.jpg

P

1994.07.15

183

86

R

R

 

19

宋主永

SONG, JU YEONG 

KOR05.jpg

P

1994.12.08

185

79

R

R

 

11

咸德柱

HAM, DEOK JU

KOR06.jpg

P

1995.01.13

178

73

L

L

 

26

韓承澤

HAN, SEUNG TAEK

KOR07.jpg

C

1994.06.21

176

78

R

R

 

22

元鐸

RA, WON TAK

KOR08.jpg

C

1994.08.20

180

70

R

R

 

3

崔允赫

CHOI, YUN HYEOK

KOR09.jpg

IF

1994.03.16

183

78

R

R

 

7

姜勝淏

KANG, SEUNG HO

KOR10.jpg

IF

1994.02.09

179

77

R

R

 

16

金承賢

KIM, SEUNG HYUN

KOR11.jpg

IF

1994.03.11

177

78

R

R

 

6

鄭 炫

JUNG, HYUN

KOR12.jpg

IF

1994.06.01

180

74

R

R

 

14

金炳奭

KIM, BYEONG SEOK

KOR13.jpg

IF

1994.07.01

170

65

R

L

 

8

崔 珉 宰

CHOI, MIN JAE

KOR14.jpg

OF

1994.01.08

180

76

R

L

 

25

尹大瑛

YOON, DAE YOUNG

KOR15.jpg

OF

1994.01.31

183

95

R

R

 

1

金仁泰

KIM, IN TAE

KOR16.jpg

OF

1994.07.03

178

75

L

L

 

10

遇成

LEE, WOO SUNG

KOR17.jpg

OF

1994.07.17

181

89

R

R

 

29

趙奭桓

CHO, SUK HWAN

KOR018.jpg

OF

1994.12.01

183

82

R

R

 

 

創作者介紹
創作者 玉山盃青棒賽 的頭像
玉山盃青棒賽

玉山盃青棒錦標賽官方網站已移往:esuncup.tw

玉山盃青棒賽 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()