Team Leader 領隊

 

Manager 總教練

藍文成 Lan, Wen-Cheng

Coach 教練

黃湋志 Huang, Wei-Chih 

Coach 教練

曾偉誠 Tseng, Wei-Cheng 

 

背號

No.

姓名

NAME

守位

POS

生日

D.O.B

身高

H

體重

W

T

B

所屬學校

1

徐彩筌

Hsu, Tsai-Chuan 

TY01.jpg

P

1993.10.31 

176

76

R

R

平鎮高中

2

彭子揚

Peng, Tzu-Yang 

TY02.jpg

C

1993.09.01 

180

99

R

R

平鎮高中

3

劉士綱

Liu, Shih-Kang 

TY03.jpg

IF

1993.11.15 

180

80

R

R

平鎮高中

4

楊家維

Yang, Chia-Wei 

TY04.jpg

IF

1995.08.03 

176

76

R

R

平鎮高中

5

李宗賢

Li, Tsung-Hsien

TY05.jpg

IF

1994.06.29

176

74

R

R

平鎮高中

6

張皓緯

Chang, Hao-wei

TY06.jpg

IF

1994.12.13

176

74

R

R

平鎮高中

7

徐子峻

Hsu, Tzu-Chun

TY07.jpg

OF

1994.01.05

178

76

R

R

平鎮高中

8

曹祐寧

Tsao, You-Ling

TY08.jpg

OF

1994.04.24

178

74

R

R

平鎮高中

9

楊振裕

Yang, Cheng-Yu

TY09.jpg

OF

1994.01.10

174

70

L

L

平鎮高中

10

蘇智傑

Su, Chih-Chieh

TY10.jpg

IF

1994.07.28

178

76

R

L

平鎮高中

11

高魁鴻

Kao, Kuei-Hung

TY11.jpg

IF

1995.01.01

174

76

R

R

平鎮高中

12

林  立

Lin, Li

TY12.jpg

IF

1996.01.01

174

70

R

R

平鎮高中

13

森育彬

Sen, Yu-Ping

TY13.jpg

OF

1994.12.12

178

74

L

L

平鎮高中

14

黃逸鑫

Huang, Yi-Hsing

TY14.jpg

P

1995.11.01

178

78

R

R

平鎮高中

15

林振賢

Lin, Cheng-Hsien

TY15.jpg

P

1995.09.13

180

78

L

L

平鎮高中

16

杜家明

Tu, Chia-Ming

TY16.jpg

P

1996.02.03

180

86

R

R

平鎮高中

17

袁芳群

Yuan, Fang-Chun

TY17.jpg

P

1994.10.24

178

70

R

R

平鎮高中

18

森榮鴻

Sen, Rung-Hung

TY18.jpg

P

1994.08.20

180

76

R

R

平鎮高中

 

創作者介紹
創作者 玉山盃青棒賽 的頭像
玉山盃青棒賽

玉山盃青棒錦標賽官方網站已移往:esuncup.tw

玉山盃青棒賽 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()